دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نمونه سوالات امتحانی درس زمین شناسی سال سوم _فصل هفتمذرات
ذرات

فصل هفتم: سنگهای رسوبی

 ۱ـ هریک از ویژگیهای زیر مربوط به یک سنگ مشخص است. نام سنگ چیست؟ 

   الف)ـ از انواع سنگهای آهکی است که در دهانه چشمه ها تشکیل می شود.

   ب)ـ حداقل ۲۵٪ ذرات آن از فلدسپات است. ذرات اغلب بزرگ و زاویه دار و کوارتز

    از ذرات اصلی دیگر آن است.

 

 

ذرات

نمونه سوالات امتحانی درس زمین شناسی سال سوم _فصل هفتممنبع : گروه جغرافیای مهردشتنمونه سوالات امتحانی درس زمین شناسی سال سوم _فصل هفتم
برچسب ها : ذرات


مطالب مرتبط