دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

سوالات مهم جغرافیای استان اصفهاناصفهان ,استان ,ببرید ,ویژگی ,هایی ,کدام ,استان اصفهان ,اصفهان مربوط ,اصفهان چیست ,باید صورت ,دراستان اصفهان
اصفهان ,استان ,ببرید ,ویژگی ,هایی ,کدام ,استان اصفهان ,اصفهان مربوط ,اصفهان چیست ,باید صورت ,دراستان اصفهان۱- چرا جغرافیدانان استان اصفهان را ایران کوچک می نامند ؟۱نمره

 ۲- چه عاملی سبب تشکیل کوه های مرکزی ایران واستان اصفهان شده است ؟ ۱

۳- ناحیه ی کوهستانی وپایکوهی استان اصفهان به چند ناحیه تقسیم می شود نام ببرید.۵/

۴-دربین عوامل موثر در تنوع آب وهوای استان اصفهان کدام عوامل بیشترین تاثیر را دارند؟۵/

۵- بیش ترین بارش مربوط به چه قسمت هایی از استان اصفهان می باشد وچرا؟۱

۶-بهترین مراتع استان اصفهان در چه نواحی قرار دارد ؟۵/

۷-جنگل های طبیعی استان اصفهان در چه قسمت هایی دیده می شود ؟۱

۸- پارک ملی وحیات وحش کلاه قاضی در چه قسمتی از استان اصفهان قرار دارد ؟۵/

۹- بیش تر رودهای رودهای استان اصفهان از چه نوعی هستند وچرا؟۱

۱۰- مهم ترین شریان آبی ایران مرکزی کدام است ؟۵/

۱۱- نمونه چاه های آرتزین دراستان اصفهان را نام ببرید.۵/

۱۲- زاینده رود از کجا سرچشمه (سرچشمه اصلی)میگیرد؟۵/

۱۳-از شاهکارهای سازه های آبی زیر زمینی جهان در استان اصفهان را نام ببرید.۵/

۱۴-برای مدیریت شرایط بحرانی منابع آب استان اصفهان در بخش تولید چه اقداماتی باید صورت گیرد ؟**ذکر ۲مورد**

۱۵- بیش تر مساحت استان اصفهان از چه نوع خاک هایی می باشد؟۲۵/

۱۶-بیش ترین وکم ترین مساحت بیابانی استان اصفهان مربوط به کدام قسمت است ؟۵/

۱۷- علت وقوع زمین لرزه در استان اصفهان چیست؟۵/

۱۸-برای مقابله با خشک سالی در سطح استان اصفهان چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ ذکر۲مورد۵/

۱۹- منابع آلوده کننده هوا در استان اصفهان به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید.۵/

۲۰- بزرگ ترین وکوچک ترین شهرستان های استان اصفهان از نظر و.سعت کدامند ؟۵/

۲۱- ویژگی شهرهای کوهپایه ای استان اصفهان چیست ؟۵/

۲۲- ویژگی ساختمان سنی جمعیت استان اصفهان چیست ؟۵/

۲۳- بیش ترین مهاجرپذیری در فاصله سالهای ۸۵-۷۵ دراستان اصفهان مربوط به چه شهرستانی  می باشد؟۵/

سئوالات فوق تا فصل سوم :(ویژگی های فرهنگی ) می باشد.

ادامه سوالات فصول بعد را در ادامه مطلب ببینبد

اصفهان ,استان ,ببرید ,ویژگی ,هایی ,کدام ,استان اصفهان ,اصفهان مربوط ,اصفهان چیست ,باید صورت ,دراستان اصفهان

سوالات مهم جغرافیای استان اصفهانمنبع : گروه جغرافیای مهردشتسوالات مهم جغرافیای استان اصفهان
برچسب ها : اصفهان ,استان ,ببرید ,ویژگی ,هایی ,کدام ,استان اصفهان ,اصفهان مربوط ,اصفهان چیست ,باید صورت ,دراستان اصفهان


مطالب مرتبط